Om föreningen Dalby.

Föreningen Dalby är ett gruppboende med plats för fyra vuxna.

Vi har ledig plats.

Vi ligger i Västerljung cirka sju kilometer utanför Trosa.

Målgruppen är vuxna med autism eller autismliknande tillstånd.

Placering sker enligt lagen om stöd och service till vissa

funktionshindrade(LSS).

Vi arbetar mot ett socialterapeutiskt mål.

Dagverksamheten är individuellt anpassad och vi har ett

helhetstänkande när

det gäller boendet och dagverksamhet.


Föreningen Dalby är en ideell förening där föräldrar

till våra boende ingår i styrelsen.


Vi har varit verksamma i snart fjorton år och har

en stabil personalgrupp.
COPYRIGHT (©) 2012 Föreningen Dalby. Siteadmin Emil